'Нисет-СИМП' 15.6.3

  • Файл размер: 29.55 MB
  • Thursday, 21 June 2018
  • Версия: 15.6.3
  • Сваляния: 109
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.6.3 на модул 'Администратор'

01. Извършени са промени в алгоритмите, отговарящи за създаването на XML-ите на АПр (амбулаторните процедури).

 

Новости във версия 15.6.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е начинът за съхранение и показване на проверката на здравноосигурителния статус на даден пациент.

      Извършената промяна постига най-малко следните цели:

         • Достъпът до здравноосигурителния статус на пациент е възможен само от потребител на системата;

         • Създадена е възможност за съхраняване и показване на здравноосигурителния статус на пациента хронологично (най-новият най-горе);

         • Не се записват външни файлове, изложени от неправомерен достъп по отделните компютри. След като отчетете дейността си за м. юли 2018 може да изтриете всички папки 'Статус_НАП_…' от папка 'Нисет-Справки';

         • Не се налага даден файл със статус да се търси в компютъра на лекаря, извършил прегледа/изследването, а е достъпен в досието на пациента от модулите на системата;

         • Не се записват отделни файлове при всяко преминаване на пациента през регистратура/ кабинет/ лаборатория, а се запазва само първият статус за деня.

      Резултатът/ите от проверката за всеки отделен пациент може да видите в неговите 'Лични данни' -» бутон [Проверки на ЗО статус]. Всеки един резултат от проверката може да бъде разгледан в детайли (бутон [Покажи]) и/или отпечатан върху хартия;

02. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

Лабораторни резултати