'Нисет-СИМП' 15.7.5

  • Файл размер: 29.40 MB
  • Thursday, 13 September 2018
  • Версия: 15.7.5
  • Сваляния: 115
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.7.5 на модул 'Администратор'

01. За тези лечебни заведения, които не предават отчети за потребителска такса, е необходимо да 'деактивират' фискалното устройство, чиито номер на фискална памет е въведен в програмата. Това е указание за програмата да не подсеща за въвеждане на номера на фискалния бон, в прегледите на пациенти, дължащи потребителска такса от 1 лев.

      Деактивирането на фискалното устройство се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте модул 'Администратор';

         2. От меню 'Настройки' щракнете върху 'Данни за практиката';

         3. Щракнете върху страница 'Други';

         4. В секцията 'Фискални устройства ...' щракнете върху бутон [Редактирай];

         5. В прозорец 'Фискално устройство' щракнете върху поставената отметка пред 'Активно фискално устройство', за да я премахнете и запишете промяната;

         6. Потвърдете премахването на активното фискално устройство, т.е. деактивирането му и запишете промяната.

***

Поради промяна на XML отчета, ще бъде необходимо да актуализирате програмата си до версия 15.8.0, преди създаване на XML отчетите за дейността през месец септември.

***

Новости във версия 15.7.5 на модул 'Лекар'

01. За тези лечебни заведения, които не предават отчети за потребителска такса, е необходимо да 'деактивират' фискалното устройство, чиито номер на фискална памет е въведен в програмата. Това е указание за програмата да не подсеща за въвеждане на номера на фискалния бон, в прегледите на пациенти, дължащи потребителска такса от 1 лев.

      Деактивирането на фискалното устройство се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте модул 'Администратор';

         2. От меню 'Настройки' щракнете върху 'Данни за практиката';

         3. Щракнете върху страница 'Други';

         4. В секцията 'Фискални устройства ...' щракнете върху бутон [Редактирай];

         5. В прозорец 'Фискално устройство' щракнете върху поставената отметка пред 'Активно фискално устройство', за да я премахнете и запишете промяната;

         6. Потвърдете премахването на активното фискално устройство, т.е. деактивирането му и запишете промяната.

02. При издаване на болничен лист, от номенклатура 'Бележки по болничен лист' отпада бележка с код 12 'За гледане на дете'.

***

Поради промяна на XML отчета, ще бъде необходимо да актуализирате програмата си до версия 15.8.0, преди създаване на XML отчетите за дейността през месец септември.

***

Лабораторни резултати