'Нисет-ОПЛ' 15.7.5

  • Файл размер: 19.65 MB
  • Wednesday, 12 September 2018
  • Версия: 15.7.5
  • Сваляния: 80
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.7.5 на 'Нисет-ОПЛ'

01. За тези от вас, които не предават отчети за потребителска такса, е необходимо да 'деактивират' фискалното устройство, чиито номер на фискална памет е въведен в програмата. Това е указание за програмата да не подсеща за въвеждане на номера на фискалния бон, в прегледите на пациенти, дължащи потребителска такса от 1 лев.

      Деактивирането на фискалното устройство се извършва в следния ред:

         1. От меню 'Настройки' щракнете върху 'Данни за практиката';

         2. Щракнете върху страница 'Други';

         3. В секцията 'Фискални устройства ...' щракнете върху бутон [Редактирай];

         4. В прозорец 'Фискално устройство' щракнете върху поставената отметка пред 'Активно фискално устройство', за да я премахнете и запишете промяната;

         5. Потвърдете премахването на активното фискално устройство, т.е. деактивирането му и запишете промяната.

02. При издаване на болничен лист, от номенклатура 'Бележки по болничен лист' отпада бележка с код 12 'За гледане на дете'.

03. Към прозорците на издаваните:

      • Медицинско направление за консултация (бланка МЗ-НЗОК № 3);

      • Медицинско направление за ВСД (бланка № 3А);

      • Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение (бланка № 10),

са добавени полета, в които може да опишете резултатите от тях.

04. Променена е подредбата на данните в прозорец 'Издадени документи на пациент'. Отделните документи са показани в отделни страници (таб-ове).

Издадените документи за даден пациент може да разгледате от меню 'Пациент' -» 'Издадени документи'.

Поради промяна на XML отчета, ще бъде необходимо да актуализирате програмата си до версия 15.8.0, преди създаване на XML отчетите за дейността през месец септември.

Лабораторни резултати