'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.0.0

  • Файл размер: 18.56 MB
  • Wednesday, 09 January 2019
  • Версия: 16.0.0
  • Сваляния: 26
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Добавени са две нови изследвания, съгласно Анекс към НРД 2018 за медицинските дейности за 2019 г.:

      • Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) с код 01.33 и цена 4.50 лв.;

      • Феритин с код 10.32 и цена 11.00 лв.

      1. За да 'разрешите' извършването им в кабинет 'Клинична лаборатория' направете следното:

Стартирайте програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Кабинети' -» в прозорец 'Настройки на кабинет' -» в секция 'Кабинети' (горе вляво) щракнете върху ред с име 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Пакети' (горе вдясно) щракнете върху пакет изследвания 'Пакет клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' (долу вдясно) щракнете и поставете отметки пред новодобавените изследвания с кодове 01.33 и 10.32 -» щракнете върху бутон [Запази промените] -» щракнете върху бутон [Изход].

      2. За да добавите новите изследвания към съществуващите лабораторни журнали направете следното:

От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Лабораторни журнали' -» в прозорец 'Лабораторни журнали' -» в секция 'Журнали' (горе вляво) щракнете върху името на журнала, към който искате да ги добавите -» в секция 'Изследвания, включени в журнала' (горе вдясно) щракнете върху ред с име 'Пакет клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' (долу вдясно) щракнете и поставете отметки пред новодобавените изследвания с кодове 01.33 и 10.32 -» щракнете върху бутон [Изход] -» потвърдете запазването на промените.

      3. Необходимо е да въведете референтни стойности за новодобавените изследвания.

      Стартирайте програмата като лабораторен лекар и продължете работата си.

Лабораторни резултати