'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.8.1

  • Файл размер: 18.08 MB
  • Friday, 28 September 2018
  • Версия: 15.8.1
  • Сваляния: 81
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.8.1 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Добавена е настройка как да се показват имената на изпращащите лекари в падащите списъци – д-р Име и Фамилия или д-р Фамилия, Име.

      Тази настройка се извършва от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» секция 'Подредба на имената на изпращащите лекари'. След избор на подредбата, запишете настройката.

Лабораторни резултати