'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.7.2

  • Файл размер: 18.34 MB
  • Friday, 31 August 2018
  • Версия: 15.7.2
  • Сваляния: 104
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.7.2 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Променен е формата на лабораторния XML за дейности, извършени след 01.08.2018 г.

      За тези лаборатории, при които датата на вземане на биологичен материал/извършване на образно изследване е различна от датата на завършване на изследването (с интерпретация на резултатите), е необходимо да се впише и датата на вземане на биологичния материал. Тази настройка се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте програмата като потребител 'Администратор';

         2. В меню 'Настройки' щракнете върху ред 'Програмни настройки';

         3. Щракнете върху страница 'Други';

         4. Щракнете и поставете отметка пред 'Показвай поле за дата на взимане на биологичен материал';

         5. Потвърдете направената настройка с бутон [Запис];

         6. Сменете потребителя от 'Администратор' на лабораторен лекар;

         7. При добавяне на ново направление за медико-диагностична дейност (НМДД) се показва ново поле за вписване на дата на биологичен материал. Тази дата може да е равна или да предхожда датата на завършване на изследването.

Лабораторни резултати