'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.6.0

  • Файл размер: 17.96 MB
  • Monday, 18 June 2018
  • Версия: 15.6.0
  • Сваляния: 50
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.6.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Променен е начинът за съхранение и показване на проверката на здравноосигурителния статус на даден пациент.

      Резултатът/ите от проверката за всеки отделен пациент може да видите в неговите 'Лични данни' -» бутон [Проверки на ЗО статус]. Всеки един резултат от проверката може да бъде разгледан в детайли (бутон [Покажи]) и/или отпечатан върху хартия.

Лабораторни резултати