'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.10.0

  • Файл размер: 18.56 MB
  • Wednesday, 05 December 2018
  • Версия: 15.10.0
  • Сваляния: 189
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.10.0 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Адресите на РЗОК отново са съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи', обновена на 22.11.2018 г. и в сила от 01.12.2018 г.

***

При успешно отчитане на е-Фактури в ПИС на НЗОК за миналия месец не препоръчваме промяна на адресите на контрагентите - като типове и съдържание.

***

02. Създадена е възможност за 'пренареждане' на параметрите на отделните изследвания. В резултат на това се уеднаквява реда на показване на параметрите, отпечатани от лабораторния уред и тези на показване в интерфейса на модул 'Лаборатория' и отпечатване върху бланките с резултати.

      'Подреждането' на параметрите на дадено изследване се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте програмата като потребител 'Администратор';

         2. В меню 'Настройки' щракнете върху ред 'Пакети изследвания';

         3. В прозорец 'Настройки на пакети, групи и изследвания' щракнете върху страница 'Параметри на изследвания';

         4. В лявата половина на прозореца -» от секция 'Изследвания' изберете изследване с параметри, чийто ред на показване желаете да промените;

         5. В дясната половина на прозореца -» в секция 'Параметри на изследване' изберете параметър, чиято поредност на показване (пореден номер) желаете да промените;

         6. Използвайте стрелките за да промените поредността му на показване;

         7. След като приключите с подреждане на параметрите на дадено или множество изследване/ия щракнете върху бутон [Изход];

         8. Стартирайте програмата като лабораторен лекар и продължете работата си.

Лабораторни резултати