'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.0.5

  • Файл размер: 18.54 MB
  • Friday, 01 February 2019
  • Версия: 16.0.5
  • Сваляния: 27
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.5 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Добавени са нови кодове за следните страни: Великобритания (UK) и Гърция (EL). Използвайте ги в случаите, когато в Удостоверенията за здравноосигурителни права на граждани на ЕС са вписани точно тези кодове (UK) и (EL).

Лабораторни резултати