'Нисет-ЛАБ Експерт' 15.7.5

  • Файл размер: 17.79 MB
  • Thursday, 13 September 2018
  • Версия: 15.7.5
  • Сваляния: 81
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.7.5 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. За самостоятелни лаборатории по образна диагностика, които не предават отчети за потребителска такса, е необходимо да 'деактивират' фискалното устройство, чиито номер на фискална памет е въведен в програмата. Това е указание за програмата да не подсеща за въвеждане на номера на фискалния бон, в прегледите на пациенти, дължащи потребителска такса от 1 лев.

      Деактивирането на фискалното устройство се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте модула като потребител 'Администратор';

         2. От меню 'Настройки' щракнете върху 'Данни за лабораторията';

         3. Щракнете върху страница 'Други';

         4. В секцията 'Фискални устройства ...' щракнете върху бутон [Редактирай];

         5. В прозорец 'Фискално устройство' щракнете върху поставената отметка пред 'Активно фискално устройство', за да я премахнете и запишете промяната;

         6. Потвърдете премахването на активното фискално устройство, т.е. деактивирането му и запишете промяната.

Лабораторни резултати