'Нисет-ДКЦ' 15.6.5

  • Файл размер: 45.35 MB
  • Monday, 25 June 2018
  • Версия: 15.6.5
  • Сваляния: 243
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.6.5 на модул 'Администратор'

01. Променен е отговора при проверка на здравноосигурителен статус в НАП от днес.

      По тази причина е извършена спешна промяна в алгоритъма на проверката на здравноосигурителния статус.

      Тези от вас, които се изключили временно проверката на здравния статус е препоръчително да я включат отново от меню 'Сервиз' -» 'Настройки програма' -» страница 'Общи' -» секция 'Проверка на ЗО статус' -» щракнете върху радио бутона пред 'Разрешено за всички'.

Новости във версия 15.6.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е отговора при проверка на здравноосигурителен статус в НАП от днес.

      По тази причина е извършена спешна промяна в алгоритъма на проверката на здравноосигурителния статус.

      Във връзка с промяната, вече не е възможно автоматичното попълване на имената на новозаписаните пациенти и функцията е премахната от 'Лични данни'.

      Тези от вас, които се изключили временно проверката на здравния статус е препоръчително да я включат отново от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» страница 'Досие на пациента' -» поставете отметка пред 'Проверка на ЗО статус при зареждане на досие'.

Новости във версия 15.6.5 на модул 'Лаборатория'

01. Променен е отговора при проверка на здравноосигурителен статус в НАП от днес.

      По тази причина е извършена спешна промяна в алгоритъма на проверката на здравноосигурителния статус.

      Във връзка с промяната, вече не е възможно автоматичното попълване на имената на новозаписаните пациенти и функцията е премахната от 'Лични данни'.

      Тези от вас, които се изключили временно проверката на здравния статус е препоръчително да я включат отново от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» поставете отметка пред 'Автоматична проверка на ЗО статус'.

Новости във версия 15.6.5 на модул 'Регистратура'

01. Променен е отговора при проверка на здравноосигурителен статус в НАП от днес.

      По тази причина е извършена спешна промяна в алгоритъма на проверката на здравноосигурителния статус.

      Във връзка с промяната, вече не е възможно автоматичното попълване на имената на новозаписаните пациенти и функцията е премахната от 'Лични данни'.

      Тези от вас, които се изключили временно проверката на здравния статус е препоръчително да я включат отново от меню 'Настройки' -» 'Персонални настройки' -» поставете отметка пред 'Автоматична проверка на ЗО статус'.

Лабораторни резултати