'Нисет-ДКЦ' 15.10.0

  • Файл размер: 47.02 MB
  • Wednesday, 05 December 2018
  • Версия: 15.10.0
  • Сваляния: 341
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.10.0 на модул 'Администратор'

01. Адресите на РЗОК отново са съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи', обновена на 22.11.2018 г. и в сила от 01.12.2018 г.

***

При успешно отчитане на е-Фактури в ПИС на НЗОК за миналия месец не препоръчваме промяна на адресите на контрагентите - като типове и съдържание.

***

02. Създадена е възможност за 'пренареждане' на параметрите на отделните изследвания. В резултат на това се уеднаквява реда на показване на параметрите, отпечатани от лабораторния уред и тези на показване в интерфейса на модул 'Лаборатория' и отпечатване върху бланките с резултати.

      'Подреждането' на параметрите на дадено изследване се извършва в следния ред:

         1. В меню 'Настройки' щракнете върху ред 'Пакети изследвания';

         2. В прозорец 'Настройки на пакети, групи и изследвания' щракнете върху страница 'Параметри на изследвания';

         3. В лявата половина на прозореца -» от секция 'Изследвания' изберете изследване с параметри, чийто ред на показване желаете да промените;

         4. В дясната половина на прозореца -» в секция 'Параметри на изследване' изберете параметър, чиято поредност на показване (пореден номер) желаете да промените;

         5. Използвайте стрелките за да промените поредността му на показване;

         6. След като приключите с подреждане на параметрите на дадено или множество изследване/ия щракнете върху бутон [Изход];

         7. Рестартирайте модул 'Лаборатория'.

Новости във версия 15.10.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.12.2018 г.

02. Адресите на РЗОК отново са съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи', обновена на 22.11.2018 г. в сила от 01.12.2018 г.

***

При успешно отчитане на е-Фактури в ПИС на НЗОК за миналия месец не препоръчваме промяна на адресите на контрагентите - като типове и съдържание.

***

Новости във версия 15.10.0 на модул 'Лаборатория'

01. Адресите на РЗОК отново са съобразени със едноименната номенклатура (№ 10) към 'Номенклатури към XML формат на електронни финансово-отчетни документи', обновена на 22.11.2018 г. и в сила от 01.12.2018 г.

***

При успешно отчитане на е-Фактури в ПИС на НЗОК за миналия месец не препоръчваме промяна на адресите на контрагентите - като типове и съдържание.

***

02. Създадена е възможност за 'пренареждане' на параметрите на отделните изследвания. В резултат на това се уеднаквява реда на показване на параметрите, отпечатани от лабораторния уред и тези на показване в интерфейса на модул 'Лаборатория' и отпечатване върху бланките с резултати.

      'Подреждането' на параметрите на дадено изследване се извършва в следния ред:

         1. Стартирайте програмата като потребител 'Администратор';

         2. В меню 'Настройки' щракнете върху ред 'Пакети изследвания';

         3. В прозорец 'Настройки на пакети, групи и изследвания' щракнете върху страница 'Параметри на изследвания';

         4. В лявата половина на прозореца -» от секция 'Изследвания' изберете изследване с параметри, чийто ред на показване желаете да промените;

         5. В дясната половина на прозореца -» в секция 'Параметри на изследване' изберете параметър, чиято поредност на показване (пореден номер) желаете да промените;

         6. Използвайте стрелките за да промените поредността му на показване;

         7. След като приключите с подреждане на параметрите на дадено или множество изследване/ия щракнете върху бутон [Изход];

         8. Стартирайте програмата като лабораторен лекар и продължете работата си.

Новости във версия 15.10.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати