'Нисет-ДКЦ' 15.2.1

  • Файл размер: 45.12 MB
  • Wednesday, 28 February 2018
  • Версия: 15.2.1
  • Сваляния: 278
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.2.1 на модул 'Администратор'

01. Променен е формата на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'. Той вече не включва данни за ЕГН на пациентите, създава се във формат pdf (Portable Document Format) и се отчита автоматично към ПИС на НЗОК.

      Създаването му се извършва изцяло от меню 'Справки лекари' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК'. В реда с данните на представляващия на лечебното заведение са добавени два нови реда:

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Прегледи) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в прегледи от лекари-специалисти;

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Лаборатория) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в изследвания от лекари по образна диагностика.

Поставете отметка за създаването на този отчет само, ако в лечебното заведение работи лаборатория по образна диагностика.

При създаването им може да използвате и функцията за редакция преди изпращане, като поставите отметка в едноименната колона в страница 'Начало'.

Подписването и изпращането на готовите отчети с номера на касови бонове не се различава от това на спецификация и фактура.

Не препоръчваме създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО' по стария начин, тъй като файлове във формат csv (comma separated values) няма да бъдат приемани нито по ел. поща, нито в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 15.2.1 на модул 'Лекар'

01. В помощното меню (достъпно с десен бутон на мишката) в страница 'Готови отчети' (меню 'Отчети' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК') е добавена нова възможност - 'Отвори съдържащата папка'. Тя позволява отваряне на папката с избран готов отчет.

Новости във версия 15.2.1 на модул 'Лаборатория'

01. Променен е формата на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'. Той вече не включва данни за ЕГН на пациентите, създава се във формат pdf (Portable Document Format) и се отчита автоматично към ПИС на НЗОК.

      Създаването му се извършва изцяло от меню 'Отчети' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК'. В реда с данните на представляващия на лечебното заведение е добавен нов ред:

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Лаборатория) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в изследвания от лекари по образна диагностика.

Поставете отметка за създаването на този отчет само, ако в лабораторията извършвате изследвания от пакет 'Образна диагностика'.

При създаването им може да използвате и функцията за редакция преди изпращане, като поставите отметка в едноименната колона в страница 'Начало'.

Подписването и изпращането на готовия отчет с номера на касови бонове не се различава от това на спецификация и фактура.

Не препоръчваме създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО' по стария начин, тъй като е файлове във формат csv (comma separated values) няма да бъдат приемани нито по ел. поща, нито в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 15.2.1 на модул 'Регистратура'

01. Създадена е възможност за пълно въвеждане на данните от направление за медико-диагностична дейност (НМДД) - диагноза, тип направление, кодове на изследвания. Въвеждането на пълните данни не е задължително.

Лабораторни резултати