'Нисет-ДЕНТ' 11.4.9

  • Файл размер: 19.78 MB
  • Thursday, 01 November 2018
  • Версия: 11.4.9
  • Сваляния: 42
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.4.9 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. При извършване на дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст, е направена следната промяна при попълването на зъбния статус:

      • Когато в предходния зъбен статус има отбелязани статуси на зъби, те не се променят след поставянето на протезата/ите (т.е. програмата маркира автоматично с "Е" само тези зъби, които към този момент нямат вписан статус). Промяната е направена по желание и със съдействието на наши клиенти.

Лабораторни резултати