'Нисет-ДЕНТ' 11.4.7

  • Файл размер: 19.77 MB
  • Monday, 29 October 2018
  • Версия: 11.4.7
  • Сваляния: 41
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.4.7 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Отстранен е проблем при печат на амбулаторен лист за платено посещение (при печат на наименованието на нововъведени платени дейности).

Лабораторни резултати