'Нисет-ДЕНТ' 11.4.5

  • Файл размер: 19.73 MB
  • Wednesday, 17 October 2018
  • Версия: 11.4.5
  • Сваляния: 41
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.4.5 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Въведени са имената на новите директори на РЗОК Пловдив и РЗОК Пазарджик.

Лабораторни резултати