'Нисет-ДЕНТ' 11.4.2

  • Файл размер: 19.78 MB
  • Monday, 08 October 2018
  • Версия: 11.4.2
  • Сваляния: 75
  • Автор: 'Нисет-ДЕНТ'

Новости във версия 11.4.2 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Отстранен е проблем при печат на амб. лист за стар период - преди 01 април 2018 г.

 

III. СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

01. Публикувани са новите отчетни бланки, съдържащи дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат на горна и долна челюсти, по НРД 2018.

Лабораторни резултати