'Нисет-ДЕНТ' 11.4.1

  • Файл размер: 19.79 MB
  • Friday, 28 September 2018
  • Версия: 11.4.1
  • Сваляния: 58
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.4.1 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Въведени са дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително, в сила от 1.09.2018 г.: с кодове 832 и 833, според Указание между Националната здравноосигурителна каса и Български зъболекарски съюз по прилагане на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г.

02. Добавена е ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.86, ал.5 от НРД за денталните дейности за 2018г.

      Декларацията можете да намерите в меню "Документи". При извършване на дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително, в сила от 1.09.2018 г. освен Амб. лист трябва да се отпечата и настоящата Декларация в 2 екземпляра.

03. Във връзка с регистрирането на дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително, в сила от 1.09.2018 г. в Амбулаторния лист се подчертават поставените протези (виж най-долу в амбулаторния лист).

04. При поставяне на протеза, всички зъби от съответната челюст автоматично получават статус 'Е' (липсващ зъб).

***

Спецификациите, отчитащи дейността по поставяне на протези, ще бъдат публикувани със следваща актуализация.

***

Лабораторни резултати