'Нисет-ДЕНТ' 11.3.5

  • Файл размер: 19.60 MB
  • Thursday, 28 June 2018
  • Версия: 11.3.5
  • Сваляния: 91
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.3.5 на Нисет-ДЕНТ

I. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. Променен е отговора при проверка на здравноосигурителен статус в НАП от 26.06.2018 г.

      По тази причина е извършена спешна промяна в алгоритъма на проверката на здравноосигурителния статус.

         Във връзка с промяната, автоматичното попълване на имената на новозаписаните пациенти вече не е възможно и функцията (стрелката вдясно от поле 'ЕГН/ЛНЧ/Осиг.№') е премахната от 'Лични данни'.

Лабораторни резултати