'Нисет-ДЕНТ' 11.3.3

  • Файл размер: 19.60 MB
  • Friday, 08 June 2018
  • Версия: 13.3.3
  • Сваляния: 82
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 11.3.3 на Нисет-ДЕНТ

II. ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ

01. Извършени са промени на бланка Направление за изследвания (бланка № 4) и Направление за хоспитализация (бланка № 7) в съответствие с Договор № РД-НС-01-2-1 от 22 май 2018 г. за изменение и допълнение на НРД 2018 за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2018 година;

III. СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

01. Извършени са минимални промени в отчетните документи, според Приложение № 7 от НРД 2018 за денталните дейности от 23.03.2018г.

Лабораторни резултати