'Нисет-ДЕНТ' 10.3.3

  • Файл размер: 19.56 MB
  • Friday, 09 June 2017
  • Версия: 10.3.3
  • Сваляния: 141
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 10.3.3 на Нисет-ДЕНТ

II. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

01. При отчитане в ПИС на медико-дентален център (МДЦ), в който се извършва 'Първична дентална дейност' и 'Специализирана дентална дейност' такава, за всяка от дейностите да се издава отделна фактура със спецификация.

02. Прозорец за редакция на амбулаторен лист - страница 'Документи' - направена оптимизация на зареждането на документите от базата данни (издадени фактури, приходни ордери...).

03. Меню 'Финансови' -> 'Плащане на задължения': За потребител 'Администратор' в групови практики, или потребител-лекар за самостоятелни практики: Тук може да отбележите дейност като заплатена. Избирате пациента в горната таблица; дейностите, които ще заплати - в долната таблица; в падащия списък най-долу избирате начин на плащане. Изброени са следните типове документи: 'Приходен ордер', 'Фактура' и др. Задължението се счита за заплатено, щом за него се издаде приходен ордер или банков превод (фактурата не удостоверява заплащане на задължението).

04. Меню 'Документи' -> 'Документи за извършени услуги': всеки един документ съдържа дейностите в съответния амб. лист. Можете да видите документа и в редакция на амб. лист -> страница 'Документи'.

      Към този документ се прикачат всички издавани документи, като: 'Фактура' и/или 'Приходен ордер'... (по този начин финансовият документ се обвързва със заплатените дейности от амбулаторния лист).

05. Меню 'Документи' -> менюта 'Фактури', 'Приходни ордери', 'Разходни ордери', 'Банкови преводи' - съдържат финансовите документи, които можете да въвеждате в програмата и разпечатвате за пациента.

      С 'Приходните ордери' и 'Банкови преводи' се регистрират плащанията в програмата. Плащане може да се въведе, както от прозорец 'Плащане на задължения' в меню 'Финансови', така и директно от прозорците за съответния тип документ ('Приходни ордери', 'Банкови преводи').

06. Меню 'Документи' -> 'Разходни ордери' - тук можете да регистрирате направените разходи за практиката.

Лабораторни резултати